הרעם: גדוד 334 סוללה א'
בגאווה ע"י פוגל סרז'
חזרה לדף הבית
Mail: solela@334alef.co.il
אל גלויה 12 חזרה ליומן מלחמה מאת אזולאי סימון
גלויה 13/17
אל גלויה 14