הרעם: גדוד 334 סוללה א'
בגאווה ע"י פוגל סרז'
חזרה לדף הבית
Mail: solela@334alef.co.il
אל גלויה 6 חזרה ליומן מלחמה מאת אזולאי סימון
גלויה 7/17
אל גלויה 8