הרעם: גדוד 334 סוללה א'
בגאווה ע"י פוגל סרז'
חזרה לדף הבית
Mail: solela@334alef.co.il
אות מלחמת
יום הכיפורים
אות מלחמת
יום הכיפורים
הרכב הסוללה בזמן מלחמת יום כיפור
פיקוד הסוללה
מסו"ל: דגן יוסי
מסו"ל: רבינוביץ עופר
קע"ת: נהון שלמה
ק"ס: דוידוביץ' נחום
ק"ס גוטרמן אבי
ק"ס:המלי אליעזר
רס"ל סוללה: ויטמן איתן ז"ל
רס"ל סוללה: אביטן שמעון ז"ל
צוות מפי"ק
סמל מפיק: סייג יעקב
משנה טכני: גת (גוטוויל) אבי
משנה טכני: לופו בנצי
משנה טכני: ורבר יאיר
סמל קשר:מיארה שלמה
סמל קשר:בן יצחק מנחם
קשר: באשרי יוסף
קשר: בובליל דוד ז"ל
קשר:הרון סבי
מנהלה
נהג זחל"מ: בדרי ימין
נהג סוללה: בן משה ישראל (סעדד)
חובש: פלדמן צבי
חימוש צריח: נקר יחזקאל
חימוש צריח: רידמן יוסי
אפסנאי: בזרסקין יוסי


צוות 1
מפקד צוות: נביפור סעיד
כוון: רחמני עזרא
נהג טנק: שומר משה
תותחן: רשקובסקי משה
תותחן: דוד בן דוד
תותחן: אלתר חנוך


צוות 2
מפקד צוות: שמיר צבי
כוון:  דואניס ישעיהו
נהג טנק: אקרמן משה
תותחן: לחמני יהודה
תותחן:  אברהמי ברוך
תותחן: גוטמן ישראל
תותחן: דרבקין מיכאל ז"ל
מילואים: שטיינמן אברהם

צוות 3
'מפקד צוות: פוגל סרז
כוון: כורש שמשון
נהג טנק: אזולאי סימון
תותחן: פרג'ון יצחק
תותחן: טריגרמן שמואל
תותחן: כהו ארמנד
תותחן: רשף מיכאל
תותחן: ניסני אליהו

צוות 4
מפקד צוות: גור אסף ז"ל
כוון: צדקה יוסף
נהג טנק: ברויר משה
תותחן:  בר אילן (מוסקוביץ')  ג'רי
תותחן:  פיירמן אבי ז"ל
תותחן וטבח: משולם שמעון
תותחן: מנסקי גבי
תותחן: פרץ יעיש
תותחן: פדל שמעון