צוות פיקוד

  בינוביץ' עופר

נהון שלמה

ויטמן איתן ז"ל

המלי אליעזר

דוידוביץ' נחום

דגן יוסי

גוטרמן אבי

אביתן שמעון ז"ל

2084468

2127736

2122276

2059331

2119433

2034290

2121360

2142212

מסו"ל

קע"ת

 רס"ל סוללה

ק"ס

ק"ס - קת"ק

מסו"ל

ק"ס - קע"ת

רס"ל סוללה

1971-1973

1973-1975

1971-1974

1973-1975

1973-1974

1973-1974

1973-1974

1971-1974

052-308-9034

050-321-8217

054-712-5019

052-374-7675

054-563-64511

052-739-1898

חסוי

 

צוות מנהלה

רידמן יוסי

פלדמן צבי

נקר יחזקאל

בן משה ישראל 

(סעדד)

בזרקון יוסי

בדרי ימין

2190615

2172823

 

2141773

 

2154575

חימוש צריח

חובש

חימוש צריח

נהג סוללה

אפסנאי

נהג זחלם

1974-1975

 

 

1971-1974

 

 

052-269-5455

 

 

058-328-1716

 

 

צוות מפי"ק (מרכז פיקוד ירי קדמי)

הרון סבי

בובליל דוד

באשרי יוסי

מיארה שלמה

בן-יצחק מנחם

ורבר יאיר

לופו בנצי

גת (גוטוויל) אבי

סייג יעקב

2181706

 

 

2141384

2151865

2183768

2191253

2166751

2154269

קשר

קשר

קשר

סמל קשר

סמל קשר

משנה טכני

משנה טכני

משנה טכני

סמל מפי"ק

1973-1976

 

1971-1974

1972

1973-1974

1973-1976

1973-1974

1972-1975

1972-1974

050-201-1320

050-528-9814

050-538-270

054-455-5669

058-540-0093

050-775-5229

054-5925-1273

050-738-3316

חסוי

צוות 1

אלטר חנוך

רשקובסקי משה

דוד בן דוד

שומר משה

רחמני עזרה

נביפור יצחק

(סעיד)

2153374

2166296

2178690

 

 

2157030

תותחן

תותחן

תותחן

נהג טנק

כוון צוות 1

מפקד צוות 1

1972-1973

1972-1975

1972-1975

 

 

1972-1975

052-247-9345

 

055-990-8762

 

 

052-280-6574

צוות 2

שטיינמן אברהם

 משולם שמעון

חתינה אלי

דרבקין מיכאל ז"ל

גוטמן ישראל

לחמני יהודה

אברהמי ברוך

אקרמן משה

דואניס ישעיהו

שמיר צביקה

2091182

2188359

2214254

2150331

2182399

2138784

2742728

2172316

2165372

2165076

מ.צוות במילואים

תותחן -טבח

נהג טנק צוות 2

תותחן

תותחן

תותחן

נהג טנק צוות 2

נהג טנק צוות 2

כוון צוות 2

מפקד צוות 2

1970-1973

1973-1974

1973-1976

 

1973-1974

1971-1974

1973-1974

1972-1975

1973-1975

1973-1975

054-245-8357

054-211-6452

052-590-6685

 

052-562-0180

05-424-1688

052-249-8920

052-263-2519

053-533-1001

052-873-010

צוות 3

ניסני אליהו

רשף מיכאל

כהן ארמנד

 טריגרמן שמואל

 פרג'ון יצחק

אזולאי סימון

כורש שמשון

 'פוגל סרז

2127912

 

2178678

2742514

2172316

2133051

2132224

2131236

מ.צוות במילואים

תותחן

תותחן

תותחן

תותחן

נהג טנק צוות 3

כוון צוות 3

מפקד צוות 3

1970-1973

 

 

1973-1974

1973-1976

1971-1974

1971-1974

1971-1974

054-488-8060

 

 

050-755-1535

052-373-6552

050-816-9680

050-530-6962

053-525-3443

צוות 4

פדל שמעון

 פרץ יעיש

 מנסקי גבי

פיירמן אבי ז"ל

בר אילן ג'רי

('מוסקוביץ)

ברויר משה

צדקה יוסף

 גור אסף ז"ל

2109316

 

2167660

2151673

2157139

2152407

2160217

2144188

מ. צוות מילאוים

תותחן

תותחן

תותחן

תותחן

נהג טנק צוות 4

כוון צוות 4

מפקד צוות 4

1970-1973

 

 

 

1972-1975

1972-1975

1972-1975

 1971-1974

050-692-0406

 

 

 

054-432-3683

 

050-3117111

 

הותיקים - חברים ביניהם נלחמו עם הסוללה במלחמה

ברגמן פנחס

 לוי יצחק

כץ דוד ז"ל

 וג'ימה רמי

גואטה משה

ואן גלדר מקס

בכר ידידיה

 דברת עמי

(דיאמנט)

אפרת אהוד

 אלטר נתן

2076857

2127033

 

2097747

 

2074219

2160222

986331

2067396

2129582

תותחן

כוון

כוון

טבח

סמל קשר

נהג טנק

תותחן

מסו"ל

רס"ל

 קשר

1971-1972

1971-1973

 

1970-1973

1970-1973

1969-1972

1972-1973

1969-1971

1969-1972

1971-1972

054-625-7895

050-242-4991

נפל במלחמה

050-635-3068

050-272-7276

41-7890-40066

054-819-3157

052-379-3058

052-599-8577

050-591-2255

ברנע יוסף

שטרית מיכאל

רבינוביץ' יעקב

פיטוסי רישארד

עמר יוסף

 עמדי שמואל ז"ל

ניצן זאב

ניסימוב משה

 מעודה יצחק

מימון שושן

2146492

2097688

2127028

2132148

2096193

 

2085289

 

2079786

2098019

תותחן - סמג"ד

כוון

מפקד צוות

תותחן

נהג טנק

 תותחן

רס"ל סוללה

קע"ת

מפקד צוות

כוון -אפסנאי

1971

1970-1972

1971-1974

1971-1972

1970-1973

 

1970-1972

1970-1973

1969-1972

1970-1973

053-250-2345

053-734-5181

052-666-7822

050-337-4335

050-7249727

 

052-342-1229

054-793-0220

052-489-8876

052-830-1173

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קלמן שליט

קישון יוחנן

עמיר אלי

גולדשייט יצחק

 

 

 

 

 

 

2146605

2147978

2153439

2087240

 

 

 

 

 

 

כוון

תותחן

 

תותחן

 

 

 

 

 

 

1972-1974

1972-1973

1972-1975

1969-1972

 

 

 

 

 

 

054-710-7297

050-5592373

052-831-9000

050-559-8427

 

 

 

חדשים: חברים שהגיעו לסוללה אחרי המלחמה

חזיזה דני

חיון אבי

דבורה מנשה

   שחר (סואד) צחק

  שמיר ברץ עירית

  מעוז טל

 מזרחי משה

 ונגר צחי

  דדון ארמונד

גדי אבי

2224515

2213763

2213824

2189244

(מ.א. חסוי (חחח

 

2206510

2144069

 

4302425

כוון כ"ס קש"א

מפקד צוות

נהג טנק

תותחן בצוות 1

פקידת סוללה

ק"ס 

נהג סוללה

ק"ס עד מסו"ל

 

נהג תומת וכוון

1974-1977

1974-1977

1974-1977

1973-1974

1974-1975

 

1973-1976

1973-1975

 

1984-1987

052-572-1114

052-818-3464

054-779-4924

052-851-4581

050-624-2516

 

053-538-4924

054-490-6002

050-737-1347

052-279-9995

כהן עמוס

2170754

ק"ס כע"ת

1974-1975

052-479-4961

פוגל סרז'  053-525-3443

אם נמצאו שגיות באתר נא להתקשר אליי

סרז' פוגל
כהן עמוס
צור קשר טלפוני / ווטסאפ עם חבר
הרעם: גדוד 334 סוללה א'
חזרה לדף הבית
אות מלחמת
יום הכיפורים
אות מלחמת
יום הכיפורים

  בגאווה ע"י פוגל סרז'

 Mail: solela@334alef.co.il

סרז' פוגל