הרעם: גדוד 334 סוללה א'
בגאווה ע"י פוגל סרז'
חזרה לדף הבית
Mail: solela@334alef.co.il
אל עטיפת הפנקס חזרה ליומן מלחמה מאת יעקב סייג
פריצת המלחמה
אל אקטובר 7