הרעם: גדוד 334 סוללה א'
בגאווה ע"י פוגל סרז'
חזרה לדף הבית
Mail: solela@334alef.co.il
אות מלחמת
יום הכיפורים
אות מלחמת
יום הכיפורים
פרטים חסרים: השלם את החסר
על מנת לעדכן את האתר אנחנו צריכים כמה פרטים אישיים

מספר אישי - תמונה עכשווית שלכם - תמונה בתקופת השירות הצבאי
(תפקיד שלכם בסוללה (איזה צוות) - תקופת השירות שלכם בסוללה (משנה עד שנה
(אישור ממך לפרסם את מספר הנייד שלכם באתר (ייפורסם אם אין תשובה
!תודה