בגאווה ע"י פוגל סרז'

 Mail: solela@334alef.co.il

הרעם: גדוד 334 סוללה א'
חזרה לדף הבית
אות מלחמת
יום הכיפורים
אות מלחמת
יום הכיפורים
פרטים חסרים: השלם את החסר
על מנת לעדכן את האתר אנחנו צריכים כמה פרטים אישיים
מספר אישי - תמונה עכשווית שלכם - תמונה בתקופת השירות הצבאי
תפקיד שלכם בסוללה (איזה צוות) - תקופת השירות שלכם בסוללה (משנה עד שנה)
אישור ממך לפרסם את מספר הנייד שלכם באתר (ייפורסם אם אין תשובה)
!תודה
כל מה שמסומן הם הפרטים החסרים.

מספר טלפון

תקופת שירות

תפקיד

מספר אישי

תמונה בשירות

תמונה עכשווית

שם ומשפחה

צוות

V

 V

 

 

 

V

ברדי ימין

צוות מנהל

 V

 V

 

V

 

V

בזרקון יוסי

צוות מנהל

 V

 V

 

 V

 

V

נקר יחזקאל

צוות מנהל

V

V

 

 

 

V

פלדמן צבי

צוות מנהל

052-2695445

 

 

V

 

V

רידמן יוסי

צוות מנהל

V

V

 

V

V

V

באשרי יוסי

צוות מנהל

 

V

 

V

 

 

בובלילבדוד ז"ל

צוות מנהל

V

V

 

V

 

V

רחמני עזרה

צוות 1

V

V

 

V

 

V

שומר משה

צוות 1

052-509-6685

 

 

 

V

V

חתני אלי

צוות 2

050-755-1535

 

 

 

V

V

טריגרמן שמואל

צוות 3

V

V

 

 

 

V

כהן ארמנד

צוות 3

V

V

 

V

 

V

רשף מיכאל

צוות 3

V

V

 

 

 

V

ברויר משה

צוות 4

 

V

 

 

V

 

פיירמן אבי ז"ל

צוות 4

V

V

 

 

 

V

מנסקי גבי

צוות 4

V

V

 

V

 

V

פרץ יעיש

צוות 4

054-211-6452

V

 

 

V

V

משולם שמעון

צוות 4

 

V

 

V

 

 

עמדי שמואל ז"ל

ותיקים

054-793-0220

 

 

V

V

V

נסימוב משה

ןתיקים

050-724-9727

 

 

 

 

V

עמר יוסף

ותיקים

052-666-7822

V

 

V

V

V

רבינוביץ' יעקב

ותיקים

053-734-5181

V

 

V

V

V

שטרית מיכאל

ותיקים

053-250-2345

V

V

V

V

 

ברנע יוסף

ותיקים

V

V

V

 

V

V

אדרי מימון

חדשים

V

V

V

 

V

V

אברהם אבנר

חדשים

V

V

V

 

V

V

ברטקובסקי יעקב

חדשים

V

V

V

 

V

V

בסרנט אברהם

חדשים

V

V

V

 

V

V

וולפמן יוסי

חדשים

V

V

 

 

 

V

כהן ארמנד

חדשים

052-831-9000

 

V

 

 

 

אמיר אלי

חדשים

054-818-2725

V

V

V

 

V

פישביין איל

חדשים

V

V

V

 

V

V

שלוס פיטר

חדשים