משולם שמעון

 וג'ימה רמי

 טריגרמן שמואל

 רידמן יוסי

2188359

2097747

2742514

2190615

תותחן -טבח

טבח

תותחן

חימוש צריח

1973-1974

1970-1973

1973-1974

1974-1975

054-211-6452

050-635-3068

050-755-1535

052-269-5455

חסרים לנו כמה פרטים להשלמת האתר

תמונה עכשווית

תמונת שירות

תמונה עכשווית

תמונת שירות

 

תמונת שירות

תמונת שירות

 

ניסימוב משה

גואטה משה

  דדון ארמונד

פישביין איל

קע"ת

סמל קשר

 

 

1970-1973

1970-1973

 

 

054-793-0220

050-272-7276

050-737-1347

054-818-7275

חסרים לנו כמה פרטים להשלמת האתר

מספר אישי

מספר אישי

מספר אישי

מספר אישי

תמונה עכשווית

תמונה עכשווית

תמונת עכשווית

תמונת עכשווית

תמונת שירות

תמונת שירות

תפקיד בסוללה

תפקיד בסוללה

 

 

 

תקופה השירת