יומן מלחמה מאת אזולאי סימון
כל היומן נכתב על גלויות צה"ליות:  ראה מראה הגלויה

רקע והסבר לפנקס של אזולאי סימון - נהג טנק צוות 3

סיפור המעשה המיוחד נכתב על ידי יעקב סייג סמל מפיק א'

 היומן נכתב בעת מלחמת ההתשה במובלעת על גלויות. הגלויות נשכחו אך נשמרו בבוידם שלי במשך שנים ומצאתי אותם בשנת 2018 יחד עם חומרים אחרים מתקופת המלחמה והצבא. גם הפנקס שבו כתבתי את היומן שלי היה שם, מכתבים וחומר נוסף. למרבה המזל הם נשמרו במצב טוב.

חשבתי שאני כתבתי את הגלויות כי הם היו אצלי. תחילה הצגתי אותם ככאלו שנכתבו על ידי ועשיתי זאת גם כאשר תכננו את הפקת הסרט עם צוות ההפקה שלו. אבל, למען האמת, די היססתי ולא הייתי בטוח. סגנון הכתיבה והתוכן נראו לי שונים, בטח ביחס לאלו שכתבתי בפנקס שאני כתבתי. ניסיתי להסביר לעצמי שאני כתבתי תכנים שהעבירו לי אנשי הצוות. אבל משהו לא הסתדר לי. במיוחד, משך את עיני משפט שאזולאי כתב שהוא נהג ביום אחד והיה עייף מאוד ואז פוגל החליף אותו. (אני לא נהג רק"ם) לאחר זמן, כשחיפשנו חברים מהסוללה איתרתי את פוגל, ובין היתר שאלתי אותו לגבי המשפט הזה. אז הוא אמר חד משמעית שמי שיכול לכתוב משפט כזה הוא רק אזולאי סימון - נהג התותח שלו. אחר כך הצלחתי לאתר את אזולאי ושאלתי אותו לגבי היומן והוא לא זכר כלום.

למרבית המזל, אזולאי שלח לי מכתב לאחר שהשתחרר. (היינו חברים בעת השירות בסוללה ובקשרים טובים). המכתב פורסם אף הוא באתר הסוללה. ערב אחד ישבתי בבית וממש בדקתי אם כתב היד שביומן דומה לכתב היד שבמכתב. אני זוכר שנתתי גם לאשתי, ורד, להסתכל. שנינו הגענו למסקנה שזה אותו כתב יד. חזרתי לאזולאי והוא אכן לאט התחיל להיזכר. זה גם הסגנון דיבור שלו ונכתבו שם דברים שאני לא יכולתי לדעת עליהם.

כשהיינו במפגש ובביקור אצל אזולאי הראיתי לו את המכתב והגלויות והוא כבר נזכר לגמרי והשלים לי את התמונה. מסתבר שכשהיינו במלחמת ההתשה במובלעת דברנו הרבה על הימים הראשונים של המלחמה ועל מה שקרה והוא סיפר לי על מה שעבר עליו, על הצוות שלו ועל יתר הצוותים. הוא כנראה רצה לתעד והפצרתי בו לכתוב. אז הבאתי את הגלויות מהמפיק, היה לי כבר את הפנקס שכתבתי בעת הקרבות, ישבנו יחד והוא כתב ושחזר. אני כנראה עזרתי לו בהוספת פרטים שאני ידעתי מתפקידי והוא לא היה יכול לדעת עליהם, עזרתי בעריכה כי יש שם משפט אחד או שניים ותוספות שנכתבו בכתב ידי. אבל לב הדברים הם של אזולאי.

אז בבית של אזולאי התמונה התבהרה סופית לאחר שנים. זה תיעוד חשוב וכל הקרדיט לאזולאי סימון שצייר לנו תמונת מצב מנקודת זווית של אנשי הצוות. כולל אירועים שחוו, רגשות, ובנוסף, תמונות קרב מיוחדות ומרגשות של לוחמים.

אני מצטער שלא זכרתי את היומנים ועל כך שלא נחשפו בעבר. אבל שמח שהיומן יצא לאור לאחר שנים רבות. זה סוג של סגירת מעגל לסוללה.

גלויה 6/17 גלויה 5/17 גלויה 4/17 גלויה 3/17 גלויה 2/17 גלויה 1/17
גלויה 12/17 גלויה 11/17 גלויה 10/17 גלויה 9/17 גלויה 8/17 גלויה 7/17
מראה הגלויה גלויה 17/17 גלויה 16/17 גלויה 15/17 גלויה 14/17 גלויה 13/17

פוגל סרז'  053-525-3443

אם נמצאו שגיות באתר נא להתקשר אליי

סרז' פוגל
הרעם: גדוד 334 סוללה א'
חזרה לדף הבית
אות מלחמת
יום הכיפורים
אות מלחמת
יום הכיפורים

  בגאווה ע"י פוגל סרז'

 Mail: solela@334alef.co.il

סרז' פוגל