הרעם: גדוד 334 סוללה א'
בגאווה ע"י פוגל סרז'
חזרה לדף הבית
Mail: solela@334alef.co.il
חזרה להסברים לסיור סוללה א' לפי תחנות 11-10-2019 אל דף מספר 2
דף מספר 1/15