הרעם: גדוד 334 סוללה א'
בגאווה ע"י פוגל סרז'
חזרה לדף הבית
Mail: solela@334alef.co.il
אל דף מספר 13 אל דף מספר 11 חזרה להסברים לסיור סוללה א' לפי תחנות 11-10-2019
דף מספר 12/15