בגאווה ע"י פוגל סרז'

 Mail: solela@334alef.co.il

הרעם: גדוד 334 סוללה א'
חזרה לדף הבית
אות מלחמת
יום הכיפורים
אות מלחמת
יום הכיפורים
חזרה להסברים לסיור סוללה א' לפי תחנות 11-10-2019
דף מספר 7/15
אל דף מספר 6 אל דף מספר 8