הרעם: גדוד 334 סוללה א'
בגאווה ע"י פוגל סרז'
חזרה לדף הבית
Mail: solela@334alef.co.il
מנוחת הלוחם
Back
Next
חזרה זיכרונות, תמונות וסרטונים