הרעם: גדוד 334 סוללה א'
בגאווה ע"י פוגל סרז'
חזרה לדף הבית
Mail: solela@334alef.co.il
זיכרונות, תמונות וסרטונים
על הכלים
בשלג
מטרת סוללה
מנוחת הלוחם
מפגש בחרמון
האנדרטה
לזיכרון של חברינו איתן ויטמן ז"ל
החברים "החדשים" אחרי המלחמה