הרעם: גדוד 334 סוללה א'
בגאווה ע"י פוגל סרז'
חזרה לדף הבית
Mail: solela@334alef.co.il
אות מלחמת
יום הכיפורים
אות מלחמת
יום הכיפורים
זיכרונות, תמונות וסרטונים
על הכלים
בשלג
מטרת סוללה
מנוחת הלוחם
מפגש בחרמון
האנדרטה
לזיכרון של חברינו איתן ויטמן ז"ל
החברים "החדשים" אחרי המלחמה