הרעם: גדוד 334 סוללה א'
בגאווה ע"י פוגל סרז'
חזרה לדף הבית
Mail: solela@334alef.co.il
קצת היסטוריה והרבה גאווה לסוללה ולגדוד