Back
Next
Back
Next
המפגש אצל יעקב סייג 14-10-21

פוגל סרז'  053-525-3443

אם נמצאו שגיות באתר נא להתקשר אליי

סרז' פוגל

היי! כמה מילים פשוטות …

מפגש ותיקי סוללה א ובנות זוגם בבית סייג יעקב.

לכבוד השנה החדשה ולרגל 48 שנים למלחמת יום הכיפורים וההתשה שאחריה.

הרמנו כוסית, ספרנו מסיפורי לוחמי הסוללה והמלחמה ונהנינו בחברותא נהדרת.

הרעם: גדוד 334 סוללה א'
חזרה לדף הבית
אות מלחמת
יום הכיפורים
אות מלחמת
יום הכיפורים

  בגאווה ע"י פוגל סרז'

 Mail: solela@334alef.co.il

סרז' פוגל