משולם שמעון

 וג'ימה רמי

 טריגרמן שמואל

 רידמן יוסי

2188359

2097747

2742514

2190615

תותחן -טבח

טבח

תותחן

חימוש צריח

1973-1974

1970-1973

1973-1974

1974-1975

054-211-6452

050-635-3068

050-755-1535

052-269-5455

חסרים לנו כמה פרטים להשלמת האתר

תמונה עכשווית

תמונת שירות

תמונה עכשווית

תמונת שירות

 

תמונת שירות

תמונת שירות

 

 

 

ניסימוב משה

  דדון ארמונד

פישביין איל

 

קע"ת

 

 

 

1970-1973

 

 

 

054-793-0220

050-737-1347

054-818-7275

חסרים לנו כמה פרטים להשלמת האתר

 

מספר אישי

מספר אישי

מספר אישי

 

תמונה עכשווית

תמונת עכשווית

תמונת עכשווית

 

תמונת שירות

תפקיד בסוללה

תפקיד בסוללה

 

 

 

תקופה השירת

פישביין איל

054-818-7275

פרטים שחסרים לנו

מספר אישי

תמונת עכשווית

תפקיד בסוללה

תקופה השירת

 טריגרמן שמואל

2742514

תותחן

1973-1974

050-755-1535

פרטים שחסרים לנו

תמונה עכשווית

תמונת שירות

  דדון ארמונד

050-737-1347

פרטים שחסרים לנו

מספר אישי

תמונת עכשווית

תפקיד בסוללה

 וג'ימה רמי

2097747

טבח

1970-1973

050-635-3068

פרטים שחסרים לנו

תמונת שירות

תמונת שירות

ניסימוב משה

קע"ת

1970-1973

054-793-0220

פרטים שחסרים לנו

מספר אישי

תמונה עכשווית

תמונת שירות

 רידמן יוסי

2190615

חימוש צריח

1974-1975

052-269-5455

פרטים שחסרים לנו

תמונת שירות

 משולם שמעון

2188359

תותחן -טבח

1973-1974

054-211-6452

פרטים שחסרים לנו

תמונה עכשווית